ยินดีต้อนรับสู่ระบบสมัครเรียนออนไลน์

โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร

ภาคเรียนที่ 1 รับสมัคร 1 เมษายน 2560

เปิดเรียน 16 พฤษภาคม 2560 - 21 สิงหาคม 2560

ภาคเรียนที่ 2 รับสมัคร 1 สิงหาคม 2560

เปิดเรียน 1 กันยายน 2560 - 6 ธันวาคม 2560

ภาคเรียนที่ 3 รับสมัคร 1 พฤศจิกายน 2560

เปิดเรียน 20 ธันวาคม 2560 - 26 มีนาคม 2561

สาขาวิชาที่กำลังเปิดรับสมัคร

ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวรับสมัครนักศึกษาใหม่

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

ข่าวปรับหลักสูตร

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

แจ้งข่าวเปิดภาคเรียน

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.