สนใจหลักสูตร

ยินดีต้อนรับสู่ระบบสมัครเรียนออนไลน์

โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร

ภาคเรียนที่ 1 รับสมัคร 1 เมษายน 2559

เปิดเรียน 16 พฤษภาคม 2559 - 23 สิงหาคม 2559

ภาคเรียนที่ 1 รุ่นที่ 2 รับสมัคร 1 มิถุนายน 2559

เปิดเรียน 4 กรกฏาคม 2559 - 23 สิงหาคม 2559

ภาคเรียนที่ 2 รับสมัคร 1 สิงหาคม 2559

เปิดเรียน 1 กันยายน 2559 - 13 ธันวาคม 2559

ภาคเรียนที่ 3 รับสมัคร 1 พฤศจิกายน 2559

เปิดเรียน 20 ธันวาคม 2559 - 24 มีนาคม 2560

สาขาวิชาที่กำลังเปิดรับสมัคร

ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวรับสมัครนักศึกษาใหม่

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

ข่าวปรับหลักสูตร

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

แจ้งข่าวเปิดภาคเรียน

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.