โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (บางรัก)

ติดต่อสอบถาม

โทร 02-236-6929

เปิดรับสมัครออนไลน์ รุ่น 1/2564 วันที่ 1 เมษายน 2564
** เปิดเรียน 17 พฤษภาคม 2564