โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (หลวงพ่อทวีศักดิ์ฯ)

ติดต่อสอบถาม

โทร 02-154-8878

เปิดรับสมัครออนไลน์ รุ่น 1/2564 วันที่ 1 เมษายน 2564
** เปิดเรียน 17 พฤษภาคม 2564