โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (ดินแดง 2)

ติดต่อสอบถาม

โทร 027448975

  • นวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ(กระทรวง ห้อง 2) หลักสูตร 100 ชั่วโมง รอบบ่าย (13.00-16.00) รุ่น 3

ลงทะเบียนตามลำดับขั้นตอน

1
ป้อนบัตรประชาชนและวันเดือนปีเกิด