โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (ดินแดง 2)

ติดต่อสอบถาม

โทร 027448975

ช่างม้วนผม

สาขา เสริมสวย

หลักสูตร 150 ชั่วโมง รอบเช้า (9.00-12.00) รุ่นที่ 4 (รับ 20 คน)

เต็มแล้ว