โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (คลองเตย)

ติดต่อสอบถาม

โทร 02-240-0009

    ลงทะเบียน: งานซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน หลักสูตร 48 ชั่วโมง รอบวันอาทิตย์ (9.00-16.00) รุ่น 1

ลงทะเบียนตามลำดับขั้นตอน

1
ป้อนบัตรประชาชนและวันเดือนปีเกิด