สื่อเรียนรู้ออนไลน์

โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร

โรงเรียนบ่อนไก่ (2)

ดูวิดีโอนี้

การจัดดอกไม้ทรงกลม

รฝช.(บ่อนไก่)

21/10/2019
65 Questionnaire

ดูวิดีโอนี้

การเพ้นท์เล็บ

โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร(บ่อนไก่)

21/10/2019
16 Questionnaire