ยินดีต้อนรับสู่ระบบสมัครเรียนออนไลน์

โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร

ภาคเรียนที่ 1 รุ่นที่ 1 รับสมัคร 1 เมษายน 2567

เปิดเรียน 16 พฤษภาคม 2567 - 23 สิงหาคม 2567

ภาคเรียนที่ 2 รุ่นที่ 1 รับสมัคร 1 สิงหาคม 2567

เปิดเรียน 2 กันยายน 2567 - ธันวาคม 2567

ภาคเรียนที่ 3 รุ่น 1 รับสมัคร 1 พฤศจิกายน 2567

เปิดเรียน 20 ธันวาคม 2567 - มีนาคม 2567